Descriere

Programa academică pentru această specializare este compusă din 120 ECTS și intenționează să pregătească studenții pentru slujire în biserica locală. În funcție de criteriile precise stabilite de către fiecare district, această programă academică poate împlini cerințele minime pentru hirotonisire în Biserica Nazarineanului. În multe cazuri, un district va solicita credite adiționale peste cele 120 ale acestei specializări.

Programa academică pentru obținerea Diplomei în Slujire Creștină (DSC) este acreditată de către Consiliul European pentru Educație Teologică ca primii doi ani de studii de licență profesională.

Rezultatele specializării

Cerințe academice minime pentru absolvire

  • Numai cursurile cu calificative de trecere vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea programei specializării.
  • Studentul trebuie să totalizeze 120 ECTS, distribuite după cum urmează:

Studenții care au absolvit cu Diploma în Slujire Creștină dobândesc:

  • cunoștințe fundamentale asupra Bibliei (CN1)* și despre credința creștină, în special din perspectiva wesleyană (CN2) și cunoștințe de bază cu privire la istoria bisericii (CN3).
  • o înțelegere clară a misiunii Bisericii și viziunea pentruaceasta (CN3) și responsabilitățile bisericii față de lume și oamenii săi (CT3).
  • cunoștințe esențiale necesare pentru slujire eficientă (CN4) și pentru a lucra cu oamenii (CN5).
  • competențe fundamentale pentru interpretarea Scripturii (CP1) și comunicare eficientă (CT1) în contexte culturale variate (CT2).
  • competențe de bază pentru a comunica clar cu oamenii (CP2), a asigura conducerea (CP3) și pentru a asigura grijă pastorală oamenilor (CP4).
  • competențe pentru a aplica înțelegerea creștină în viețile lor personale (CH1).
  • cultivarea urmărirea trăirii sfinte în toate dimensiunile ei variate a vieții cotidiene (CT4) și a personalității (CH2) prin acomodarea cu practicarea diferitelor discipline spirituale (CH4).
  • o creștere a conștientizării a cine sunt ca persoane (CH5) și ca slujitori implicați în misiunea lui Dumnezeu în lume (CH3).

Reține: Programa academică este concepută cu înțelegerea faptului că nici o specializare nu este completă, ci trebuie să fie văzută precum construirea unei fundații pentru studiu pe tot parcursul vieții.

*Abrevierile se referă la rezultatele educaționale intenționate, așa cum sunt descrise la Catalogul Academic.

GRUPA

Cursuri

ECTS

A. Biblia
(25 ECTS)
Introducere în Vechiul Testament
Introducere în Noul Testament
Fundamente pentru studii biblice
Pentateuh/ Profeții Vechiului Testament
Evangheliile sinoptice/ Literatura paulină
5
5
5
5
5
B. Teologie, tradiţie şi identitate
(23 ECTS)
Introducere în teologie
Sfinţenie şi identitate
Doctrinele creștine
Istoria și organizarea Bisericii Nazarineanului
Istoria Bisericii
Etică creștină
3
3
6
3
5
3
C. Misiunea lui Dumnezeu, Biserica şi Chemarea
(23 ECTS)
Misiunea lui Dumnezeu şi Biserica
Chemarea şi slujirea personală
Formarea spirituală
Mentorat        
Evanghelizarea și Biserica
Misiunile interculturale
Dezvoltarea credinţei în congregaţia locală
Închinarea creștină
3
2
3
2
3
4
3
3
D. Abilități în slujirie
(21 ECTS)
Cursuri alese prin opțiune: Predicare; Grijă și consiliere pastorală; Baze pentru lucrări cu tinerii și familiile; Conducerea Bisericii
Practică
Stagiatura
Integrarea în slujirea creștină
Comunicare interpersonală
Cursuri alese prin opțiune: Practică / Stagiatură suplementară

10
1
3
3
2
2
E. Competenţe academice și Studii generale
(8 ECTS)
Aspecte generale privind EuNC
Introducere privind competențele academice
Limbaj și exprimare în scris
Creștere și dezvoltare umană
0
2
3
3
Cursuri alese prin opțiune   20
Total   120