Descrierea

Programa academică pentru această specializare este compusă din 60 de ECTS. Scopul său este de a aprofunda cunoștințele studenților despre Biblie și credința creștină și este concepută pentru a ajuta studenții să crească din punct de vedere spiritual și de a încuraja o mai mare implicare în biserica locală.

Programa academică pentru obținerea Certificatului (CFS) este acreditată de către Consiliul European pentru Educație Teologică și este echivalentă primului an de studii pentru licență profesională.

Rezultatele specializării

Studenții care au absolvit cu Certificatul în Formare Spirituală dobândesc:

  • cunoștințe fundamentale asupra Bibliei (CN1)* și asupra aspectelor credinței creștine, în special din perspectiva wesleyană (CN2).
  • o înțelegere clară a misiunii Bisericii și viziunea pentru aceasta (CN3) și responsabilitățile bisericii față de lume și oamenii săi (CT3).
  • inițiativa de a aplica cunoștința pe care au dobândit-o în viețile lor personale (CH1).
  • cultivarea urmărirea trăirii sfinte în toate dimensiunile ei variate a vieții cotidiene (CT4) și a personalității (CH2) prin acomodarea cu practicarea diferitelor discipline spirituale (CH4).
  • o creștere a conștientizării a cine sunt ca persoane (CH5) și ca slujitori implicați în misiunea lui Dumnezeu în lume (CH3).

Reține: Programa academică este concepută cu înțelegerea faptului că nici o specializare nu este completă, ci trebuie să fie văzută precum construirea unei fundații pentru studiu pe tot parcursul vieții.

*Abreviațiile se referă la rezultatele educaționale intenționate, așa cum sunt descrise în Catalogul Academic.

Cerințe academice minime pentru absolvire

 

  • Numai cursurile cu calificative de trecere vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea programei specializării.
  • Studentul trebuie să totalizeze 60 ECTS, distribuite după cum urmează:

GRUPA

Cursuri

ECTS

A. Bible (3 ECTS)

Introducere în Vechiul Testament
Introducere în Noul Testament
Fundamente pentru studii biblice

5
5
5
B. Teologie, tradiţie şi identitate (6 ECTS) Introducere în teologie
Sfinţenie şi identitate
3
3
C. Misiunea lui Dumnezeu, Biserica şi Chemarea (15 ECTS) Misiunea lui Dumnezeu şi Biserica
Chemarea şi slujirea personală
Formarea spirituală
Mentorat
Evanghelizarea și Biserica sau Închinarea creștină
Dezvoltarea credinţei în congregaţia locală
3
2
3
1
3
3
D. Abilități în slujirie
(4 ECTS)
Cursuri alese prin opțiune: Predicare; Baze pentru lucrări cu tinerii și familiile; Grijă și consiliere pastorală; Conducerea Bisericii
Practică

3
1
E. Competenţe academice și Studii generale (2 ECTS) Aspecte generale privind EuNC
Introducere privind competențele academice
0
2
Cursuri alese prin opțiune   18
Total   60