Descriere

Programa academică pentru această specializare se compune din 180 ECTS și clădește pe Diploma în slujire creștină, asigurând o înțelegere mai profundă a teologiei așa cum este aplicată în practica slujirii creștine în societatea contemporană. Studenții vor fi implicați în activități practice care sunt concepute pentru a le dezvolta aptitudinile de slujire, precum și pentru a reflecta asupra acestor experiențe în combinație cu cursurile pe care le-au urmat pentru a le permite să slujească mai eficient societății contemporane.

Programa academică pentru Diploma pentru studii aprofundate de teologie aplicată este acreditată de către Consiliul European pentru Educație Teologică ca licență profesională.

În prezent, Centrul de Studii din România nu oferă toate cursurile necesare pentru această specializare. Studenții care vor să urmeze această programă trebuie să vorbească cu coordonatorul centrului de învățământ ca să exploreze împreună opțiunile care exista pentru îndeplinirea cerințelor (de ex.: studii îndrumate, cursuri în engleză la campusul digital sau credite transferate de la o altă instituție).

Rezultatele specializării

Studenții care au absolvit cu Diploma pentru studii aprofundate de teologie aplicată dobândesc:

 • cunoștințe fundamentale asupra Bibliei (CN1)* și despre credința creștină, în special din perspectiva wesleyană (CN2) și cunoștințe de bază cu privire la istoria bisericii (CN3).
 • o înțelegere clară a misiunii Bisericii și viziunea pentru aceasta (CN3) și responsabilitățile bisericii față de lume și oamenii săi (CT3).
 • cunoștințe esențiale necesare pentru slujire eficientă (CN4) și pentru a lucra cu oamenii (CN5).
 • competențe fundamentale pentru interpretarea Scripturii (CP1) și comunicare eficientă (CT1) în contexte culturale variate (CT2).
 • competențe de bază pentru a comunica clar cu oamenii (CP2), a asigura conducerea (CP3) și pentru a asigura grijă pastorală oamenilor (CP4).
 • competențe pentru a aplica înțelegerea creștină în viețile lor personale (CH1).
 • cultivarea urmărirea trăirii sfinte în toate dimensiunile ei variate a vieții cotidiene (CT4) și a personalității (CH2) prin acomodarea cu practicarea diferitelor discipline spirituale (CH4).
 • o creștere a conștientizării a cine sunt ca persoane (CH5) și ca slujitori implicați în misiunea lui Dumnezeu în lume (CH3).
 • Capacitatea de a cugeta critic și de a se implica în problemele contemparone ale comunității, Bibliei și teologiei (CP5, CP6).
 • Capacitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite (CP4), cugetând critic la rezultatele experiențelor lor(CP5, CP6).

Reține: Programa academică este concepută cu înțelegerea faptului că nici o specializare nu este completă, ci trebuie să fie văzută precum construirea unei fundații pentru studiu pe tot parcursul vieții.

*Abrevierile se referă la rezultatele educaționale intenționate, așa cum sunt descrise în Catalogul Academic.

Cerințe academice minime pentru absolvire

 • Numai cursurile cu calificative de trecere vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea programei specializării.
 • Studentul trebuie să totalizeze 180 ECTS, distribuite după cum urmează:

Grupa

Cursuri

ECTS

A. Biblia
35 ECTS
Introducere în Vechiul Testament
Introducere în Noul Testament
Fundamente pentru studii biblice
Pentateuh/ Profeții Vechiului Testament
Evangheliile sinoptice/ Literatura paulină
2 cursuri alese prin opțiune din Grupa A
5
5
5
5
5
10
B. Teologie, tradiţie şi identitate
(29 ECTS)
Introducere în teologie
Sfinţenie şi identitate
Doctrinele creștine
Istoria și organizarea Bisericii Nazarineanului
Istoria Bisericii
Etică creștină
2 cursuri alese prin opțiune din Grupa B
3
3
6
3
5
3
6
C. Misiunea lui Dumnezeu, Biserica şi Chemarea
(30 ECTS)
Misiunea lui Dumnezeu şi Biserica
Chemarea şi slujirea personală
Formarea spirituală
Mentorat        
Evanghelizarea și Biserica
Misiunile interculturale
Dezvoltarea credinţei în congregaţia locală
Închinarea creștină
Bunăstarea holistică a slujitorului
Curs ales prin opțiune din Grupa C
3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
D. Abilități în slujirie
(31 ECTS)
Cursuri alese prin opțiune: Predicare; Grijă și consiliere pastorală; Baze pentru lucrări cu tinerii și familiile; Conducerea Bisericii
Practică
Stagiatura
Integrarea în slujirea creștină
Comunicare interpersonală
Evaluarea studentului din ultimul an de studii
Cursuri alese prin opțiune: Practică / Stagiatură suplementară; Cugetare teologică

15
1
3
3
2
5

2
E. Competenţe academice și Studii generale
(11 ECTS)
Aspecte generale privind EuNC
Introducere privind competențele academice
Limbaj și exprimare în scris
Creștere și dezvoltare umană
Curs ales prin opțiune din Grupa E
0
2
3
3
3
Cursuri alese prin opțiune   44
Total   180